Bedrijfsvisie

"Een duurzame ontwikkeling voor vastgoedeigenaren bestaat uit het maken van keuzes omtrent vastgoed
waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het milieu, de woonkwaliteit (bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van het vastgoed voor de huurders en verhuurders. Nu en in de toekomst".


Miedema Bouwadvies
wil en kan u ondersteunen door het bouw- en projectmanagement op zich te nemen, en bij het formuleren en realiseren van uw duurzame doelen door verbinding leggen tussen mensen/partijen om samen gezamenlijk te bouwen aan een duurzamere samenleving.

Duurzaamheidsfilosofie op basis van Trias Energetica. Trias Energetica


U als opdrachtgever ondersteunen, ontzorgen en adviseren in de te maken keuzes.
Continuïteit in bemensing is zeer belangrijk voor het welslagen van het proces of project. Daarom heeft u bij Miedema Bouwadvies één aanspreekpersoon van gedurende het gehele proces. Dát geeft rust.


Kernwaarden

Miedema Bouwadvies staat voor professioneel, resultaatgericht, omgevingsbewust, flexibel en samenwerkingsgericht (PROFS), met een antenne voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Dat realiseren wij door betrouwbaarheid, eerlijkheid en onderling respect. Dit alles op basis van open communicatie en bij ons geldt afspraak is afspraak.