Diensten

Het faciliteren van duurzaamheidsambities
Opdrachtgevers faciliteren bij het vormgeven van hun duurzaamheidsambities bij vastgoedrealisatie of verbetering.

Begeleiden van groepen bewoners naar duurzaamheid en energiebesparing
Begeleiding van groepen bewoners naar duurzaamheid en energiebesparing om de betaalbaarheid van het wonen
nú maar ook in de toekomst houdbaar te houden. 

Adviseur Zonne-energie
Advies nodig over zonne-energie, zonnepanelen? Bewonersvoorlichting over zonne-energie?  Wat zijn de mogelijkheden en kansen in uw specifieke situatie?

Procesmanagement
Miedema Bouwadvies heeft ruime ervaring in dorps- en wijkvernieuwingsprocessen. Wij zijn in staat om vanuit wonen de verbinding te leggen tussen volkshuisvestelijk, sociaal, economie en fysiek en milieu-klimaat met als resultaat een breed gedragen duurzaam realieerbaar programma. Als procesmanager staan wij u ter dienst om alle belangen te managen, denkend aan kwaliteit, kwantiteit, tijd, geld, communicatie, informatie en organisatie.

Programma- projectmanagement en ontwikkeling

Miedema Bouwadvies helpt u bij het realiseren van uw huisvesting. Door u als opdrachtgever optimaal te ontzorgen bij het proces van haalbaarheidsanalyse, locatiestudie, bedrijfswaardeberekeningen tot ingebruikname. Wij redeneren vanuit exploitatie, vanuit huisvestingslasten. Betaalbaarheid staat voorop, nu maar ook in de toekomst. Samen met u, een voor u optimaal duurzaam gebouw realiseren. Het bouwprojectmanagement is bij ons in goede handen.


Projectmanager Nieuwbouw en/of woningrenovatie en Groenonderhoud
Het project van initatiatief naar uitvoering brengen, voor zowel nieuwbouw als woningrenovatieprojecten. Groenonderhoud bij complexen? U wilt uw groencontracten herzien? Sturen op beeldkwaliteit? Bel of mail ons. info@miedemabouwadvies.nl of 06 16 5858 61

Kopersbegeleiding
Bij kopersbegeleding lopen er drie elementen als een rode draad door het proces.
- Communiceren
- Bewaken
- Signaleren     
Doelstelling van kopersbegeleiding is om te komen tot een probleemloze oplevering voor alle betrokken partijen, tegen zo laag mogelijke kosten, door tijdig te anticiperen op bovengenoemde prestatievelden.

Retail

Het projectmanagement verzorgen voor opdrachtgevers van winkelformules van initiatief tot en met oplevering ten behoeve van de ombouw en/of verbouw van winkelpanden. Wij  kijken graag samen naar de huisvestingslasten en de betaalbaarheid, nu maar ook in de toekomst.


Particulier opdrachtgeverschap
Bent u als particulier voornemens, om als individue of georganiseerd uw eigen woning te realiseren? Ook dan wil Miedema Bouwadvies graag uw partner zijn. Wij adviseren en ondersteunen en ontzorgen.  Laat u informeren over de mogelijkheden.