Ontwikkeling van de energieprijzen in Nederland over de periode 1996-2011

Ontwikkeling energieprijzen van gas en elektra in Nederland zijn fors gebleken in de afgelopen jaren. Volgen cijfers van het CBS zijn vanaf 1996 de prijzen gestegen met gemiddeld 13% per jaar voor een gas en gemiddeld 11% per jaar van elektra. In 1996 betaalde men gemiddeld € 66 / maand aan gas en elektra (op basis van 1.800 m3 gas en 3.500 kWh per jaar) in 2011 is dat al opgelopen naar € 186 / maand.

 

Verwachte prijsontwikkeling komende 10 jaar

De verwachting is dat ook de komende jaren rekening gehouden dient te worden met soortgelijke prijsstijgingen per jaar. Ervan uitgaande dat de energieprijzen de komende 10 jaar stijgen met gemiddeld 10% per jaar dan wordt de gasprijs in 2022 € 280 / maand en voor het elektra € 204 / maand. Dat is totaal € 484 / maand. De betaalbaarheid van het wonen komt hiermee zwaar onder druk voor zowel de kopers- als huurdersmarkt.